ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 774
วันที่ประกาศหัวข้อ
9 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 90-4074 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2567จ้างโครงการต่อเติมหลังคาด้านหลัง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กฉ ๗๑๑๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2567ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2567วัสดุก่อสร้าง
22 เมษายน 2567โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังด้านหลัง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑
22 เมษายน 2567จ้างเหมาจัดทำวารสาร ที่นี่สถานีงิ้วราย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๕ จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนนสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)