ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 797
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 มีนาคม 2567จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม ๑๕ กก. ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ น้ำยาดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าาเกวียน บริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนนสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่่ที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง