ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 765
วันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง