ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 774
วันที่ประกาศหัวข้อ
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อ เคมีวัสดุการเกษตร(ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 90-4074 นครปฐม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567ซื้อขนม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มกราคม 2567จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก ได้แก่ ตู้คีบตุ๊กตาอัตโนมัติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง