ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังตลาดงิ้วราย บริเวณข้างบ้านนายทองคำ - ปากซอย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนซอยลุงแสวง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565