ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม การพัฒนาสมองและสองมือ ในโครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรุบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7851 นครปฐม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน11 กุมภาพันธ์ 2566