รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 6-10 of 11 results.
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่ิองรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณพ.ศ.2562