รายงานการประชุม

Displaying 1-5 of 44 results.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565