รายงานการประชุม

Displaying 11-15 of 46 results.
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มค 65
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (งบประมาณ 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (ครั้งแรก)