ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มิถุนายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(1 ต.ค 63 - 31 มี.ค 64)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกรา